• Rehabilitacja kompleksowa osób niepełnosprawnych

  Celem pracy jest przedstawienie założeń rehabilitacji kompleksowej, na którą składa się rehabilitacja: medyczna, psychologiczno-społeczna i zawodowa. Autorzy opracowania omawiają cel rehabilitacji kompleksowej, którym jest przywrócenie osoby niepełnosprawnej do maksymalnie samodzielnego życia w społeczeństwie, w tym aktywności zawodowej, twórczej i społecznej. Rekomendują również przywrócenie tzw. Polskiej Szkoły Rehabilitacji i w jak największym stopniu wykorzystanie jej założeń w systemie rehabilitacji.

  Autor Autorzy: Anna Wilmowska-Pietruszyńska – Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego, Krzysztof Czechowski – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Liczba wejść

  Data publikacji 29.05.2023

 • Przesłuchanie świadka niepełnosprawnego intelektualnie – zagadnienia wybrane (kolory oraz wiek)

  Autorski artykuł naukowy napisany na podstawie pracy doktorskiej nagrodzonej w XVIII edycji organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym oraz Konkursu na projekty kół naukowych w obszarze zagadnienia niepełnosprawności. Praca doktorska, II miejsce w kategorii prac doktorskich o tematyce rehabilitacji społecznej i zawodowej; tytuł pracy: „Przesłuchanie świadka niepełnosprawnego intelektualnie”; autor pracy: Gabriela Grochola-Karaś, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; promotor pracy: prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz.

  Autor Gabriela Grochola-Karaś – Uniwersytet Jagielloński Katedra Kryminalistyki

  Liczba wejść

  Data publikacji 29.05.2023

 • Architektura w terapii zaburzeń psychicznych. Ośrodek wsparcia zdrowia psychicznego

  Autorski artykuł naukowy napisany na podstawie pracy magisterskiej nagrodzonej w XVIII edycji organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym oraz Konkursu na projekty kół naukowych w obszarze zagadnienia niepełnosprawności. Praca magisterska, II miejsce w kategorii prac magisterskich o tematyce dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami; tytuł pracy: „Architektura w terapii zaburzeń psychicznych – Ośrodek Wsparcia Zdrowia Psychicznego”; autor pracy: Magdalena Marczyńska, Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach; promotor pracy: dr inż. arch. Joanna Serdyńska.

  Autor Magdalena Marczyńska – Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

  Liczba wejść

  Data publikacji 29.05.2023

 • Architektura przemijania – wpływ architektury na życie pacjentów w stanie terminalnym w projekcie hospicjum w Świeradowie Zdrój

  Autorski artykuł naukowy napisany na podstawie pracy magisterskiej nagrodzonej w XVIII edycji organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym oraz Konkursu na projekty kół naukowych w obszarze zagadnienia niepełnosprawności. Praca magisterska, I miejsce w kategorii prac magisterskich w kategorii dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami; tytuł pracy: „Architektura przemijania. Projekt ośrodka opieki paliatywnej w Świeradowie Zdrój”; autor pracy: Katarzyna Ziemiańska, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej; promotor pracy: dr inż. arch. Agata Gawlak, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury.

  Autor Katarzyna Ziemiańska – Politechnika Poznańska

  Liczba wejść

  Data publikacji 29.05.2023

 • Miasta dostępne dla osób starszych – przegląd koncepcji projektowych

  Autorski artykuł naukowy napisany na podstawie pracy doktorskiej nagrodzonej w XVIII edycji organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym oraz Konkursu na projekty kół naukowych w obszarze zagadnienia niepełnosprawności. Praca doktorska, I miejsce w kategorii prac doktorskich o tematyce dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami; tytuł pracy: „Rola przestrzeni miejskiej w społecznej aktywizacji środowiska senioralnego”; autor pracy: Anna Miśniakiewicz, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej; promotor pracy: prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

  Autor Anna Miśniakiewicz – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

  Liczba wejść

  Data publikacji 29.05.2023

 • Tożsamość kulturowa słyszących dzieci głuchych rodziców (CODA) i osób głuchych – porównawcze badanie ilościowe

  Autorski artykuł naukowy napisany na podstawie pracy doktorskiej nagrodzonej w XVIII edycji organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym oraz Konkursu na projekty kół naukowych w obszarze zagadnienia niepełnosprawności. Praca magisterska, III miejsce w kategorii prac magisterskich o tematyce rehabilitacji społecznej i zawodowej; tytuł pracy: „Rodzina pochodzenia a rozwój tożsamości (dwu)kulturowej u słyszących dzieci głuchych rodziców (CODA)”; autor pracy: Tomasz Krawczyk, absolwent Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego; promotor pracy: dr Agnieszka Trąbka, Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński.

  Autor Tomasz Krawczyk – Zakład Filozofii i Bioetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

  Liczba wejść

  Data publikacji 29.05.2023

 • Kluczowe bariery dla rozwoju turystyki dostępnej, na przykładzie Szczecina

  Autorski artykuł naukowy napisany na podstawie pracy magisterskiej nagrodzonej w XVIII edycji organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym oraz Konkursu na projekty kół naukowych w obszarze zagadnienia niepełnosprawności. Praca magisterska, III miejsce w kategorii prac magisterskich o tematyce dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami; tytuł pracy: „Turystyka osób z niepełnosprawnościami w kontekście udogodnień i ograniczeń dla miasta Szczecin na wybranych przykładach”; autor pracy: Aleksandra Werner, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; promotor pracy: prof. dr hab. Grażyna Rosa (Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego).

  Autor Aleksandra Werner – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego

  Liczba wejść

  Data publikacji 29.05.2023

Idź do góry