Nr II-III/2023(47-48)

Zaburzenia komunikacji w spektrum autyzmu – studium przypadku dziecka w wieku przedszkolnym

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obrazu zaburzeń komunikacyjnych trzyipółletniej dziewczynki, będącej na początku drogi w kierunku formalnej diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju – autyzmu dziecięcego. Przedstawiam pierwsze podjęte kroki w obszarze diagnostycznym, opisuję postepowanie terapeutyczne oraz zarysowuję priorytety w terapii dziewczynki.

Opcje strony

Idź do góry