Nr II-III/2023(47-48)

Przegląd badań nad konsekwencjami kamuflowania zachowań autystycznych u późnozdiagnozowanych kobiet w spektrum autyzmu

Celami niniejszego artykułu są: 1) poznanie kobiecego fenotypu autyzmu i możliwych jego przyczyn ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń późnozdiagnozowanych kobiet w spektrum autyzmu oraz 2) poznanie zjawiska kamuflowania zachowań autystycznych i tego konsekwencji w sferze zdrowia psychicznego.

Opcje strony

Idź do góry