Nr II-III/2023(47-48)

20 lat Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF: Wykorzystanie i zastosowania na całym świecie

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) jest międzynarodowym standardem tworzenia ram, opisywania, rejestrowania i pomiaru funkcjonowania i niepełnosprawności [1,2]. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca stosowanie tej klasyfikacji wraz z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób, 11. rewizja (ICD-11), która jest wykorzystywana do zgłaszania danych dotyczących śmiertelności i zachorowalności [3]. ICF można również stosować wraz z trzecią klasyfikacją referencyjną, Międzynarodową Klasyfikacją Interwencji Zdrowotnych (ICHI), w celu oceny potrzeb i śledzenia wyników przeprowadzonych interwencji. Używane razem, klasyfikacje te mogą dostarczyć informacji o stanie zdrowia jednostek i populacji [4]. Ze względu na zwiększoną częstość występowania przewlekłych chorób niezakaźnych, starzenie się populacji i zmniejszoną śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, nastąpiła zmiana spojrzenia na scenariusze zdrowia i chorób na całym świecie [5].

Opcje strony

Idź do góry