Kwartalnik Niepełnosprawność

http://kn.pfron.org.pl/kn/artykuly/wydania-archiwalne/nr-ii-iii202347-48/675,Zaburzenia-komunikacji-w-spektrum-autyzmu-studium-przypadku-dziecka-w-wieku-prze.html
19.05.2024, 13:14

Zaburzenia komunikacji w spektrum autyzmu – studium przypadku dziecka w wieku przedszkolnym

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obrazu zaburzeń komunikacyjnych trzyipółletniej dziewczynki, będącej na początku drogi w kierunku formalnej diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju – autyzmu dziecięcego. Przedstawiam pierwsze podjęte kroki w obszarze diagnostycznym, opisuję postepowanie terapeutyczne oraz zarysowuję priorytety w terapii dziewczynki.

Opcje strony