Nr IV/2019(33)

Edukacja integracyjna czy włączająca? O prawie do edukacji w kontekście interpretacji terminologii Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Autor: Adam Mikrut -- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Opcje strony

Idź do góry