Nr II/2013(7)

Możliwości automatyzacji i robotyzacji otoczenia osoby niepełnosprawnej / Automation and robotization possibilities of environment of a disabled person

Autorzy: Emilia Mikołajewska, Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy Dariusz Mikołajewski, Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Katedra Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opcje strony

Idź do góry