Kwartalnik Niepełnosprawność

http://kn.pfron.org.pl/kn/artykuly/wydania-archiwalne/nr-ii-iii202347-48/676,Przeglad-badan-nad-konsekwencjami-kamuflowania-zachowan-autystycznych-u-poznozdi.html
19.05.2024, 12:35

Przegląd badań nad konsekwencjami kamuflowania zachowań autystycznych u późnozdiagnozowanych kobiet w spektrum autyzmu

Celami niniejszego artykułu są: 1) poznanie kobiecego fenotypu autyzmu i możliwych jego przyczyn ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń późnozdiagnozowanych kobiet w spektrum autyzmu oraz 2) poznanie zjawiska kamuflowania zachowań autystycznych i tego konsekwencji w sferze zdrowia psychicznego.

Opcje strony