Nr I/2020(34)

Dziecięce instrumenty perkusyjne we wspieraniu niepełnosprawnej młodzieży w drodze ku dorosłości. Aspekty edukacyjno-rehabilitacyjne *The Role of Children Percussion Instruments in Empowering Impaired Young People as They Move Towards Adulthood. Education

Autor: Paweł Cylulko; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii; Zakład Muzykoterapii

Opcje strony

Idź do góry