Nr I/2019(30)

Mieszkalnictwo wspomagane w opinii dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie Mieszkania Wspomaganego im. Teresy Dłuskiej w Warszawie

Autor: Klaudia Izabela Majewska -- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych Instytut Pedagogiki Specjalnej Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Opcje strony

Idź do góry