Nr I/2019(30)

Analiza wybranych płaszczyzn przestrzeni edukacyjnej ucznia niepełnosprawnego intelektualnie na przykładzie edukacji w Polsce, Anglii i Republice Czeskiej

Autor: Magdalena Bełza -- Uniwersytet Śląski w Katowicach

Opcje strony

Idź do góry