Bieżący numer

Doświadczanie inkluzji społecznej przez osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną we wczesnej dorosłości

Niepełnosprawność intelektualna czy różne zagadnienia związane z funkcjonowaniem osób o ograniczonej sprawności poznawczej były i są w zainteresowaniach wielu badaczy. Jednak problematyka społecznej inkluzji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim we wczesnej dorosłości, a w szczególności ich własne doświadczenie tego zjawiska przez polskich badaczy nie zostały wystarczająco poznane.

Opcje strony

Idź do góry