Kwartalnik Niepełnosprawność

http://kn.pfron.org.pl/kn/artykuly/biezacy-numer/690,Doswiadczanie-inkluzji-spolecznej-przez-osoby-z-lekka-niepelnosprawnoscia-intele.html
19.05.2024, 13:25

Doświadczanie inkluzji społecznej przez osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną we wczesnej dorosłości

Niepełnosprawność intelektualna czy różne zagadnienia związane z funkcjonowaniem osób o ograniczonej sprawności poznawczej były i są w zainteresowaniach wielu badaczy. Jednak problematyka społecznej inkluzji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim we wczesnej dorosłości, a w szczególności ich własne doświadczenie tego zjawiska przez polskich badaczy nie zostały wystarczająco poznane.

Opcje strony