Bieżący numer

Wiedza o sobie dorosłych osób ze spektrum autyzmu

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wiedzy o sobie dorosłych osób w spektrum autyzmu. Osoby autystyczne są postrzegane w sposób stereotypowy i często pejoratywny przez społeczeństwo, m.in. jako unikające kontaktu z innymi ludźmi, niekomunikujące się, o mniejszych możliwościach poznawczych, a także są opisywane jako agresywne (4). Autyzm jest jednak złożonym zjawiskiem o wielu niejednorodnych symptomach, w związku z tym nie można stawiać jednoznacznych stwierdzeń dotyczących całej populacji tej grupy osób.

Opcje strony

Idź do góry