Kontakt z Redakcją

Kontakt z Redakcją

e-mail: kwartalnik@pfron.org.pl

tel.: 22 50 55 249

e-mail: KCzechowski@pfron.org.pl

tel.: 22 50 55 360


Zespół Redakcyjny

Krzysztof Czechowski - Redaktor Naczleny  

Anna Wilmowska-Pietruszyńska - Zastępca Redaktora Naczelnego, Redaktor Tematyczny

Elżbieta Nobis - Sekretarz Readkcji

Mariusz Fila - Redaktor Statystyczny

Katarzyna Ziętek-Pasztaleniec - Redakcja i korekta językowa

Aleksandra Rojek - Tłumaczenie na język angielski


Wydawca

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa


Kwartalnik jest bezpłatnym czasopismem naukowym finansowanym ze środków PFRON.

Dystrybucja odbywa się za pośrednictwem Biura Funduszu  oraz Oddziałów wojewódzkich PFRON.

Krzysztof Czechowski, Mariusz Fila, Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Aleksandra Rojek, Katarzyna Ziętek-Pasztaleniec

Opcje strony

Idź do góry