Kwartalnik Niepełnosprawność

http://kn.pfron.org.pl/kn/o-kwartalniku/kontakt-z-redakcja/64,Kontakt-z-Redakcja.html
19.05.2024, 16:47

Kontakt z Redakcją

e-mail: kwartalnik@pfron.org.pl

tel.: 22 50 55 249

e-mail: KCzechowski@pfron.org.pl

tel.: 22 50 55 360


Zespół Redakcyjny

Krzysztof Czechowski  Redaktor Naczelny  

Anna Wilmowska-Pietruszyńska  Zastępca Redaktora Naczelnego, Redaktor Tematyczna

Elżbieta Nobis  Sekretarz Redakcji

Mariusz Fila  Redaktor Statystyczny

Katarzyna Ziętek-Pasztaleniec  Redakcja i korekta językowa


Wydawca

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa


Kwartalnik jest bezpłatnym czasopismem naukowym finansowanym ze środków PFRON.

Dystrybucja odbywa się za pośrednictwem Biura Funduszu oraz Oddziałów wojewódzkich PFRON.

Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Elżbieta Nobis, Katarzyna Ziętek-Pasztaleniec, Krzysztof Czechowski, Mariusz Fila

Opcje strony