Nr III/2017(24)

Teorie dyskryminacji ekonomicznej na rynku pracy a osoby z niepełnosprawnościami

Autor: Baha Kalinowska-Sufinowicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem

Opcje strony

Idź do góry