Nr III/2012(4)

Wpływ kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niewidomych i niedowidzących – raport z badań PFRON / The impact of the direction and level of education on the professional activity of blind and partially sighted persons (...)

Autor: Renata Śleboda, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Opcje strony

Idź do góry