Nr III-IV/2022(44-45)

Recenzja książki Marty Wrześniewskiej-Pietrzak Aksjologiczne wyznaczniki tożsamości w wypowiedziach głuchych i czasopiśmie środowiskowym „Świat Ciszy”

Autorka: Emilia Wieczorek - - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Metodologii Nauk o Edukacji

Opcje strony

Idź do góry