Kwartalnik Niepełnosprawność

http://kn.pfron.org.pl/kn/artykuly/wydania-archiwalne/nr-iii-iv202244-45/656,Recenzja-ksiazki-Marty-Wrzesniewskiej-Pietrzak-Aksjologiczne-wyznaczniki-tozsamo.html
19.05.2024, 14:19

Recenzja książki Marty Wrześniewskiej-Pietrzak Aksjologiczne wyznaczniki tożsamości w wypowiedziach głuchych i czasopiśmie środowiskowym „Świat Ciszy”

Autorka: Emilia Wieczorek - - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Metodologii Nauk o Edukacji

Opcje strony