Nr II-III/2023(47-48)

Bliżej siebie Standardy pracy z osobą z niepełnosprawnością

Rzeczywistość osób z niepełnosprawnością jest niezwykle złożona, nie tylko ze względu na dużą wieloaspektowość niepełnosprawności, ale głównie z powodu różnorodności doświadczania niepełnej sprawności, wielorakich deficytów i związanych z tym trudności. Ta rzeczywistość mnoży w nieskończoność wielość sytuacji i indywidualnych doświadczeń mniej lub bardziej znanych, rzadko odbieranych w kontekście indywidualnym, bardziej przez pryzmat społeczny czy kulturowy. Z tej przyczyny, aby poznać, zrozumieć, pomóc, włączyć bardziej osoby z niepełnosprawnością w życie grupy społecznej, wspólnoty, klasy, środowiska lokalnego czy grupy koleżeńskiej powstał ten podręcznik, będący – w zamiarze Autorki – praktyczną pomocą w codzienności, w wielości budowanych relacji osób z niepełnosprawnością wespół z osobami sprawnymi.

Opcje strony

Idź do góry