Nr I/2020(34)

O Konferencji „Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” *About the Conference on a Model of Supporting People with Disabilities in the Work Environment

Autorka: Joanna Bugajska; Kierownik Zakładu Ergonomii; Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB

Opcje strony

Idź do góry