Nr I/2020(34)

Wokół integracji społecznej. Edukacja inkluzyjna i integracyjna w opiniach studentów pedagogiki specjalnej i pedagogiki rewalidacyjnej *About Social Integration. Opinions Expressed by Students of Education on Inclusion and Integrated Education

Autorka: Joanna Godawa; Uniwersytet Śląski; Wydział Pedagogiki i Psychologii; Zakład Pedagogiki Specjalnej

Opcje strony

Idź do góry