Nr I/2019(30)

Sprawozdanie z IV Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami „Innowacyjne rozwiązania we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym”

Autor: Emilia Wieczorek -- Zakład Metodologii Nauk o Edukacji Wydział Studiów Edukacyjnych ZSN UAM „Ad Astra” Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opcje strony

Idź do góry