Nr I/2014(10)

Światowy Raport o Niepełnosprawności

Opublikowano przez Światową Organizację Zdrowia w 2011 r. pod tytułem World report on disability © World Health Organization 2011 Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia przyznała prawa do tłumaczenia i publikacji tekstu w Polsce Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który ponosi odpowiedzialność za polskie wydanie.

Opcje strony

Idź do góry