Nr I/2011(1), I/2012(2)

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przyznawane na rzecz osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną / Care Benefits (Carers’ Allowances) Granted to Persons Taking Care of Disabled People

Nr I/2011(1), I/2012(2), Autor: dr Piotr Szreniawski

Opcje strony

Idź do góry