Nr I-II/2021(38-39)

Aktywność zawodowa i programy powrotu do pracy osób niepełnosprawnych

Autorzy: Krzysztof Czechowski, Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Opcje strony

Idź do góry