Nr I-II/2021(38-39)

Wspieranie przez PFRON działań organizacji pozarządowych

Autorzy: Ewa Pawłowska, prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja; Tomasz Przybyszewski, członek Zarządu Fundacji Integracja

Opcje strony

Idź do góry