Bieżący numer

Tożsamość kulturowa słyszących dzieci głuchych rodziców (CODA) i osób głuchych – porównawcze badanie ilościowe

Autorski artykuł naukowy napisany na podstawie pracy doktorskiej nagrodzonej w XVIII edycji organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym oraz Konkursu na projekty kół naukowych w obszarze zagadnienia niepełnosprawności. Praca magisterska, III miejsce w kategorii prac magisterskich o tematyce rehabilitacji społecznej i zawodowej; tytuł pracy: „Rodzina pochodzenia a rozwój tożsamości (dwu)kulturowej u słyszących dzieci głuchych rodziców (CODA)”; autor pracy: Tomasz Krawczyk, absolwent Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego; promotor pracy: dr Agnieszka Trąbka, Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński.

Opcje strony

Idź do góry