Nr I/2023(46)

Miasta dostępne dla osób starszych – przegląd koncepcji projektowych

Autorski artykuł naukowy napisany na podstawie pracy doktorskiej nagrodzonej w XVIII edycji organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym oraz Konkursu na projekty kół naukowych w obszarze zagadnienia niepełnosprawności. Praca doktorska, I miejsce w kategorii prac doktorskich o tematyce dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami; tytuł pracy: „Rola przestrzeni miejskiej w społecznej aktywizacji środowiska senioralnego”; autor pracy: Anna Miśniakiewicz, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej; promotor pracy: prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Opcje strony

Idź do góry