Procedura recenzowania

Informacja

Procedura recenzowania

Poniższe zasady ustanowione zostały zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w publikacji pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.
  2. Autor(z)y i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review process”).
  3. Wytyczne w zakresie recenzowania publikacji

Poza najważniejszymi uwagami merytorycznymi skierowanymi do Autora(rów) artykuł zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej grupy, jako:

  1. recenzja negatywna: artykuł nie nadaje się do publikacji w czasopiśmie;
  2. recenzja negatywna warunkowa: artykuł może zostać opublikowany w czasopiśmie po dokonaniu gruntowanych zmian;
  3. recenzja pozytywna warunkowa: artykuł nadaje się do publikacji w czasopiśmie po wprowadzeniu drobnych zmian;
  4. recenzja pozytywna: artykuł nadaje się do publikacji w czasopiśmie.

W przypadku otrzymania dwóch recenzji, z których jedna jest pozytywna bez zastrzeżeń a druga negatywna – Redaktor Naczelny podejmuje decyzję czy artykuł zostanie skierowany do trzeciego Recenzenta zewnętrznego (tzw. recenzja rozstrzygająca).

 

Opcje strony

Idź do góry