Lista Recenzentów

Lista Recenzentów

Lista recenzentów współpracujących z czasopismem na dzień 09.09.2019 r.

Liczba recenzentów: 66

Tytuł/stopień naukowy

Imię

Nazwisko

prof. nadzw. dr

Bassam

Aouil

prof. dr hab.

Augustyn

Bańka

doc. dr hab. n. med.

Dionizy Feliks

Bilski

prof. nadzw. dr hab.

Artur Grzegorz

Błażejewski

dr inż. arch.

Anna

Bocheńska-Skałecka

dr

Tomasz

Borkowski

prof. dr hab.

Iwona

Chrzanowska

prof. dr hab.

Danuta

Cichy

prof. nadzw. dr hab. n. med.

Janusz

Cwanek

dr

Dorota

Danielewicz

dr

Lidia

Darda-Ledzion

prof. nadzw. dr hab.

Agnieszka Anna

Dejnaka

dr n. ekon.

Piotr

Frączek

prof. dr hab. 

Dariusz 

Galasiński 

dr

Anna Maria

Galska-Krajewska

prof. dr hab.

Tadeusz Stanisław

Gałkowski

dr

Marcin Mikołaj

Garbat

prof. nadzw. dr hab.

Barbara 

Gąciarz 

dr. n. zdr.

Magdalena

Gębska

prof. dr hab.

Stanisława

Golinowska

prof. nadzw. dr hab.

Mirosław

Grewiński

prof. dr hab.

Józefa

Hrynkiewicz

dr

Stanisław

Jakubowski

prof. nadzw. dr hab.

Krzysztof

Jarosiński

prof. nadzw. dr hab.

Jacek

Kall

prof. nadzw. dr hab.

Mirosław

Karpiuk

dr n. med.

Marek Tadeusz

Kiljański

prof. nadzw. dr hab.

Zbigniew Romuald

Kmiecik

prof. dr hab.

Mariusz

Korczyński

prof. dr. hab. inż.

Mieczysław

Korzyński

prof. dr hab.  

Czesław

Kosakowski

prof. nadzw. dr hab. n. med. 

Krystyna Maria 

Księżopolska-Orłowska

prof. dr hab.

Jadwiga

Kuczyńska-Kwapisz

prof. dr hab. n. med

Jolanta

Kujawa

dr

Agnieszka

Łaba-Hornecka

prof. dr hab.

Barbara

Marcinkowska

prof. dr hab.

Anna

Marchewka

dr hab.

Sławomir

Marszałek

dr inż.

Mariusz

Makuchowski

prof. dr hab.

Wojciech

Misztal

prof. nadzw. dr hab.

Krzysztof

Motyka

prof. dr hab.  

Roman

Ossowski

prof. nadzw. dr hab.

Wojciech

Otrębski

prof. dr hab. 

Hanna

Palska

prof. nadzw. dr hab.

Włodzimierz

Pańków

prof. nadzw. dr hab.

Dorota Janina

Podgórska-Jachnik

prof. dr hab.

Jarosław Andrzej

Rola

prof. nadzw. dr hab.

Elżbieta

Rutkowska

dr

Teresa

Serafin

prof. nadzw. dr hab. inż.

Marcin

Sikorski

prof. dr hab. n. med.

Henryk

Skarżyński

dr hab. n. med.

Elżbieta Barbara

Smolewska

prof. nadzw. dr hab.

Adam

Solak

dr

Dariusz Jan

Szrejder

dr

Małgorzata

Szreniawska

dr hab.

Piotr

Szreniawski

dr

Renata

Śleboda

dr

Anna

Śledzińska-Simon

dr hab. n. med.

Robert Stanisław

Śmigiel

dr hab.

Magdalena

Tabernacka

prof. nadzw. dr hab.

Tomasz

Tasiemski

prof. nadzw. dr hab.

Jan

Tylka

dr 

Joanna 

Wardzała-Kordyś 

prof. dr hab. n. med.

Jacek

Wciórka

prof. nadzw. dr hab. n. med.

Anna Jolanta

Wilmowska-Pietruszyńska

dr inż. arch.

Justyna

Zygmunt-Rubaszek

Krzysztof Czechowski, lista recenzentów, kwartalnik niepełnosprawność, zagadnienia, problemy, rozwiązania

Opcje strony

Idź do góry