INFORMACJE DLA AUTORÓW *INFORMATION FOR AUTHORS

Data publikacji 27.06.2012

Oświadczenia dla autorów / Statements for authors

OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIA DLA AUTORÓW PUBLIKACJI W KWARTALNIKU. WYPEŁNIONE ORAZ PODPISANE DRUKI OŚWIADCZEŃ PROSIMY PRZESŁAĆ WRAZ Z ARTYKUŁEM NA ADRES REDAKCJI (W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ORAZ PAPIEROWEJ).

Prosimy pobrać druk z załącznika.


*OBLIGATORY STATEMENTS FOR AUTHORS OF PUBLICATIONS IN A QUARTERLY. YOU ARE PLEASED TO COMPLETE, PRINT AND SIGN ALL STATEMENTS AND SEND THEM ALONG WITH THE ARTICLE (IN ELECTRONIC AND PAPER FORM) TO THE EDITORIAL OFFICE’S ADDRESS.

*Please download the attached file.


Załączniki