Nr IV/2016(21)

Kulturowe uwarunkowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Autorka: Ewa Giermanowska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Opcje strony

Idź do góry