Nr III/2015(16)

Możliwości zawodowe osób z zespołem Aspergera na rynku pracy

Autor: Klaudia Rosińska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Opcje strony

Idź do góry