Nr III/2013(8)

Wsparcie osób z niepełnosprawnością wzroku – krótka historia szkolenia psów przewodników i posługiwania się białą laską / Support for visually impaired persons – A brief history of dog training guides and use a white cane

Autor: Marcin Garbat Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Opcje strony

Idź do góry