Nr III-IV/2020(36-37)

Wstęp nr III-IV/2020(36-37) *Introduction No. III-IV/2020(36-37)

Autor: Krzysztof Michałkiewicz Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący Międzynarodowej Rady Programowej Kwartalnika.

Opcje strony

Idź do góry