Nr II/2019(31)

Lista nagrodzonych prac w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce niepełnosprawności „OTWARTE DRZWI”, opublikowanych w wydaniu specjalnym Kwartalnika

Award list of the XV edition of the National „OPEN DOORS” Competition for the best master’s theses and doctoral dissertations devoted to the disability issue, published in the special edition of the Quarterly

Opcje strony

Idź do góry