Nr II/2018(27)

Recenzja książki Danuty Kopeć Rzeczywistość (nie) edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Emilia Wieczorek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

Opcje strony

Idź do góry