Nr II/2017(23)

Próba zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) do oceny skuteczności postępowania usprawniającego zastosowanego wobec pensjonariuszy domu pomocy społecznej

Autorzy: Milena Cieślak, Krzysztof Wasiak - Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Woli Gułowskiej, Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie Jeziornej

Opcje strony

Idź do góry