Nr II/2016(19)

Typologia ośrodków zooterapii a ich rozwiązania przestrzenne. Zooterapia w przestrzeni miejskiej

Autorka: Justyna Kleszcz -- Uniwersytetu Zielonogórski

Opcje strony

Idź do góry