Nr II/2014(11)

Przestrzeganie wolności i praw człowieka i obywatela w domach pomocy społecznej

Respect for freedom and human and civil rights in social assistance houses # Autor: Krzysztof Kurowski Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

Opcje strony

Idź do góry