Nr II/2012(3)

Kierunek i poziom wykształcenia oraz aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością / The field and level of education, as well as professional activity, of people with disabilites

Nr II/2012(3) Autor: Dr Renata Śleboda Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu im. E. Piaseckiego

Opcje strony

Idź do góry