Kwartalnik Niepełnosprawność

http://kn.pfron.org.pl/kn/artykuly/wydania-archiwalne/nr-ii-iii202347-48/677,Wirtualny-asystent-wsparcie-w-wykonywaniu-pracy-dla-pracownikow-z-niepelnosprawn.html
19.05.2024, 14:06

„Wirtualny asystent” – wsparcie w wykonywaniu pracy dla pracowników z niepełnosprawnością intelektualną

Sytuacja osób z niepełnosprawnością intelektualną jest niekorzystna i trudna. Często osoby te są wykluczone społecznie, a postawy przejawiane wobec nich są pełne niechęci i uprzedzeń. Grupa ta jest również częściej grupą osób bezrobotnych i ma mniejsze szanse na rynku pracy. Jednym ze sposobów na redukcję barier zarówno społecznych, jak i fizycznych oraz metodą na usprawnianie obszarów zaburzonych (np. poznawczych) w przypadku tej grupy oraz sposobem na rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak: samodzielność, sprawczość, podmiotowość, odpowiedzialność czy też uważność może być wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (...).

Opcje strony