Nr I/2023(46)

Rehabilitacja kompleksowa osób niepełnosprawnych

Celem pracy jest przedstawienie założeń rehabilitacji kompleksowej, na którą składa się rehabilitacja: medyczna, psychologiczno-społeczna i zawodowa. Autorzy opracowania omawiają cel rehabilitacji kompleksowej, którym jest przywrócenie osoby niepełnosprawnej do maksymalnie samodzielnego życia w społeczeństwie, w tym aktywności zawodowej, twórczej i społecznej. Rekomendują również przywrócenie tzw. Polskiej Szkoły Rehabilitacji i w jak największym stopniu wykorzystanie jej założeń w systemie rehabilitacji.

Opcje strony

Idź do góry