Nr I/2018(26)

Teleopieka jako skuteczne rozwiązanie w obliczu zjawiska wzrastającego zapotrzebowania na opiekę długoterminową

Autorzy: Justyna Kilian (1), Agnieszka Ćwirlej-Sozańska (1), Agnieszka Wiśniowska-Szurlej (1), Karol Pawlak (2), Bernard Sozański (3), Anna Wilmowska-Pietruszyńska (1) - (1) Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski; (2) Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON; (3) Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Opcje strony

Idź do góry