Nr I/2013(6)

Cyfrowo wykluczeni, czyli problem dostosowywania stron internetowych administracji publicznej do standardów dostępności

Digitally excluded, the problem of adapting public administration websites to accessibility standards

Opcje strony

Idź do góry