Nr I/2011(1), I/2012(2)

Zadowolenie osób niepełnosprawnych z pracy – analiza wybranych aspektów z badań PFRON / The satisfaction that disabled people get from work – analysis of chosen aspects from the research report of the PFRON

Nr I/2011(1), I/2012(2), Autor: dr Renata Śleboda

Opcje strony

Idź do góry