Nr I-II/2022(42-43)

Przyszłość zakładów pracy chronionej w Polsce jako przedsiębiorstw społecznych dla osób niepełnosprawnych

Aleksandra Łakomiak - - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Adrianna Cieślak - - Współprowadząca zakład pracy chronionej

Opcje strony

Idź do góry