Kwartalnik Niepełnosprawność

http://kn.pfron.org.pl/kn/artykuly/wydania-archiwalne/nr-iii-iv202244-45/655,Potencjal-osob-niepelnosprawnych-w-miejscu-pracy-w-opinii-zatrudnionych.html
19.05.2024, 12:54

Opcje strony